Klassieke Engelse Heksenopleiding:

Deze opleiding duurt een jaar en een dag (en is in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar).

Leeftijd: minimaal 18 jaar

In  september 2018 zijn weer 2 nieuwe groepen van start gegaan met de heksenopleiding (bachelor) steeds op de 2e zaterdag van elke maand en op de zondag na elke 2e zaterdag. Dus steeds in hetzelfde weekend. Elke keer (met een enkele uitzondering en aanpassing in de vakantie-perioden) is er dan een praktijkmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

In maart 2019 gaan ook 2 groepen starten. Deze groepen zijn inmiddels vol. Nieuwe aanmeldingen kunnen in september starten.

De opleiding kan na afloop vrijblijvend worden afgesloten met een “inwijding”.  Aan de kosteloze inwijding kun je deelnemen als alle 12 lessen zijn betaald.

Om het niveau van de opleiding te waarborgen stellen we dat minimaal 80% van de praktijkdagen moet zijn gevolgd voordat aan de inwijding kan worden deelgenomen.

Inhalen van praktijklessen is soms en in overleg mogelijk. Ook is ruilen mogelijk.


Kosten:  Ook voor de cursus 2019-2020 kunnen we het cursusgeld nog houden op €60 per zaterdag (4 praktijkuren + theorie vooraf per mail). Verder is het inclusief de meeste materialen en koffie/thee/verfrissing en versnapering. Voor een goed verloop zijn we genoodzaakt €25,00 inschrijfgeld te vragen. Door dit te voldoen ben je verzekerd van een vaste plaats in een cursistengroep. Na inschrijving word je regelmatig van een en ander op de hoogte gehouden.

Tijdens deze opleiding word je geschoold tot een echte klassieke Engelse Heks. De theorie wordt elke maand digitaal aangeleverd na betaling van het maandelijkse lesgeld.               

(reknr IBAN: NL71RABO0143053213  tnv de Wolderse Heks)

onderdelen heksenopleiding

Nadat de bachelor-cursus is afgerond bestaat de mogelijkheid tot een vervolgcursus (Master-opleiding). Deze cursus vindt 8 maal per jaar plaats. Kosten €60,00 per cursusdag.

Nadat de Master-cursus is afgerond bieden wij de cursisten de mogelijkheid om met elkaar in contact te blijven door lid te worden van het in 2014 opgerichte coven, genaamd “Rozengeur en Maneschijn”.  

.